Chính sách giải quyết khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại :

Yến Sào Hồ Gia Trang có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Yến Sào Hồ Gia Trang. Khi phát sinh tranh chấp, Yến Sào Hồ Gia Trang đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Yến Sào Hồ Gia Trang và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của Yến Sào Hồ Gia Trang qua email:

yensaohogiatrang@gmail.com , người mua có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

Bước    2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Yến Sào Hồ Gia Trang sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Yến Sào Hồ Gia Trang sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà công ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước    3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Yến Sào Hồ Gia Trang thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Yến Sào Hồ Gia Trang tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Các bên bao gồm Yến Sào Hồ Gia Trang và người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.